Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng nghe những gì?

Câu hỏi 2: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng nghe những gì? Phần soạn bài tập đọc Người con của Tây Nguyên trang 103, 104 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết về tình hình kháng chiến của toàn đất nước ta. Bây giờ đã mạnh lắm rồi, các dân tộc Kinh, Thượng cùng đoàn kết giết giặc. Núp còn kể chuyện làng Kông Hoa đánh Pháp và được Đại hội hoan nghênh nhiệt liệt.

(BAIVIET.COM)