Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 37 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả thế nào ? Phần soạn bài tập đọc: Chiếc máy bơm trang 37 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Nông dân tưới nước cho ruộng nương rất vất vả. Họ phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở trên cao.

(BAIVIET.COM)