Nơi ở của gia đình bác thợ gạch có gì đặc biệt ?

Câu hỏi 1: (Trang 67, 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tập chép : Trận bóng dưới lòng đường (Trích) ? phần soạn bài Tập đọc: Những chiếc chuông reo trang 67, 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Nơi ở của gia đình bác thợ gạch có gì đặc biệt ?

Trả lời:

Nơi ở của gia đình bác thợ gạch là một túp lều bằng phên rạ, ở giữa cánh đồng, xung quanh lều xếp đầy những hàng gạch mới đóng.

(BAIVIET.COM)