Nội dung và cách trình bày biên bản (trang 161 – 162 SGK Tiếng Việt 5 tập 1) có những điểm gì giống và khác với biên bản cuộc họp?

Câu hỏi 1 (Trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Nội dung và cách trình bày biên bản (trang 161 – 162 SGK Tiếng Việt 5 tập 1) có những điểm gì giống và khác với biên bản cuộc họp? Phần soạn bài Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc trang 161 – 163 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

+ Điểm giống: Đều ghi lại nội dung của sự việc để làm bằng chứng. Phần mở đầu đều có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản. Phần chính cùng ghi thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, nội dung sự việc. Phần kết đều có tên, chữ ký của người có trách nhiệm.

+ Điểm khác: Biên bản cuộc họp có báo cáo, phát biểu, không có lời khai. Biên bản một vụ việc có lời khai của những người liên quan.

(BAIVIET.COM)