Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng?

Câu hỏi 2 (Trang 149 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng? Phần soạn bài Tập đọc: Con chim chiền chiện trang 148 – 149 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Các từ ngữ và chi tiết sau vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng:

Bay vút, bay cao

Cánh đập trời xanh

Bay cao, cao vút

Chim biến mất rồi

Vì bay lượn tự do nên lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi.

(BAIVIET.COM)