Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng?

Câu hỏi 1 (Trang 42 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng? Phần soạn bài Tập đọc: Cao Bằng trang 42 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những từ ngữ và chi tiết ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng là:

sau khi qua … ta lại vượt … lại vượt. Đỏ là những từ ngữ cho thấy địa thế xa xôi, đặc biệt hiểm trở của Cao Bằng.

(BAIVIET.COM)