Những từ ngữ nào trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con?

Câu hỏi 1 (Trang 151 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Những từ ngữ nào trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 151 – 153 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm câu hỏi trong khổ thơ dưới đây. Những từ ngữ nào trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con?

– Mẹ ơi, con tuổi gì ?

– Tuổi con là tuổi Ngựa.

Ngựa không yên một chỗ.

Tuổi con là tuổi đi.

XUÂN QUỲNH

Trả lời:

– Câu hỏi: Mẹ ơi, con tuổi gì?

– Những từ ngữ thể hiện thái độ lễ phép: tiếng gọi: Mẹ ơi?

(BAIVIET.COM)