Những từ ngữ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi 2 ?

Câu hỏi 3 (Trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Những từ ngữ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi 2 ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Các mái nhà chen chúc

b) Núi Ba Thê vòi vọi xanh lam

c) Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

Trả lời:

Những từ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi

Chọn (c ) Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

(BAIVIET.COM)