Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại? Cách lặp ấy có tác dụng gì ?

Câu hỏi 3: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại? Cách lặp ấy có tác dụng gì ? phần soạn bài tập đọc: Bài hát trồng cây trang 110 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Những từ ngữ : “Ai trồng cây, Người đó có, Em trồng cây” được lặp đi lặp lại trong bài thơ như điệp khúc của một bài hát, có tác dụng nhắc nhở mọi người cần có ý thức trồng cây xanh và làm cho bài thơ rất dễ thuộc.

Nội dung: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy tích cực trồng cây.

(BAIVIET.COM)