Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu Ai là gì?

Câu hỏi 4 (Trang 62 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu Ai là gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 62 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Trong vị ngữ của loại câu kế “Ai là gì? thường có từ là (nối với chủ ngữ) và vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

(BAIVIET.COM)