Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao ?

Câu hỏi 4 (Trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Xanh lam

b) Vòi vọi

c) Hiện trắng những cánh cò

Trả lời:

Những từ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao

Chọn (b) Vòi vọi

(BAIVIET.COM)