Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu?

Câu hỏi 3 (Trang 80 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu? Phần soạn bài Tập đọc: Nghĩa thầy trò trang 80 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Tiên học lễ, hậu học văn.

b) Uống nước nhớ nguồn.

c) Tôn sư trọng đạo.

d) Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy).

Trả lời:

Những câu tục ngữ nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu là:

a) Uống nước nhớ nguồn.

b) Tôn sư trọng đạo

c) Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

(BAIVIET.COM)