Những sự vật nào được nhân hoá ? Nhân hoá bằng cách nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Những sự vật nào được nhân hoá ? Nhân hoá bằng cách nào ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ? trang 27 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Trong bài thơ trên có nhiều sự vật được nhân hoá :

Mây được gọi bằng chị, sấm được gọi bằng ông, trời cũng được gọi bằng ông.

Các sự vật cũng có hành động, ý nghĩa như người : trăng sao biết trốn, đất nóng lòng chờ đợi, đất hả hê uống nước, ông sấm vỗ tay cười, ông trời bật lửa xem lúa trổ bông.

Tác giả coi mưa như một người bạn thân thiết đã từ lâu đi vắng, nay nóng lòng muốn gặp lại nên đã gọi rất thân mật Xuống đi nào, mưa ơi !

(BAIVIET.COM)