Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của các em?

Câu hỏi 4 (Trang 55 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của các em? Phần soạn bài Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 55 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Những nhận xét sau đây đã thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của các em: Tranh của các em có “màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo đến bất ngờ.”

(BAIVIET.COM)