Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời ?

Câu hỏi 1 (Trang 105 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29) trang 105 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Đi chơi ở công viên gần nhà.

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

c) Đi làm việc xa nhà.

Trả lời:

Đáp án đúng là:

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

(BAIVIET.COM)