Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?

Câu hỏi 1 (Trang 72 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe? Phần soạn bài Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 72 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Các hình ảnh sau đây nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe:

Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng

Không có kính ừ thì ướt áo

Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời.

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.

(BAIVIET.COM)