Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

Câu hỏi 2 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân? Phần soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta trang 139 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy.

(BAIVIET.COM)