Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam?

0 đánh giá

Câu hỏi 1 (Trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam? Phần soạn bài Tập đọc: Tre Việt Nam trang 41 – 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam?

a) Cần cù

b) Đoàn kết

c) Ngay thẳng

Trả lời:

a) Tre xanh / Xanh tự bao giờ ?/ Chuyện ngày xưa / đã có bờ tre xanh / (Tre đã có từ lâu đời – lâu lắm từ xa xưa không ai biết được. Chỉ biết rằng tre gắn bó với con người ngàn xưa).

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

b)

– Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

– Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con

c) Đó là những hình ảnh:

– Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.

– Chẳng may thân gãy cành rơi, tre vẫn truyền lại các gốc cho măng.

– Nòi tre không chịu mọc cong. Măng non mới móc đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)
Chia sẻ!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Gửi bình luận

Back To Top