Những gì Páo thấy giống quê mình ?

Câu hỏi 4: (Trang 125 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Những gì Páo thấy giống quê mình ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà bố ở trang 125 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Những nét sau đây Páo cho thấy thành phố giống quê mình:

– Nhá cao sừng sững như núi.

– Đường lên đi vào trong ruột Quanh co như Páo leo đèo.

– Bố ở tầng năm chót vót.

– Gió như đỉnh núi bản ta.

(BAIVIET.COM)