Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì?

Câu hỏi 5 (Trang 55 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì? Phần soạn bài Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 55 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Những dòng in đậm ở đầu bản tin có giá trị thông báo về số lượng tác phẩm dự thi, số lượng các tranh được gửi và nêu lên một nhận xét khái quát về nhận thức và khả năng thẩm mĩ của các em.

(BAIVIET.COM)