Những điều luật nào trong bài nêu nên quyền của trẻ em Việt Nam?

Câu hỏi 1 (Trang 146 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Những điều luật nào trong bài nêu nên quyền của trẻ em Việt Nam? Phần soạn bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trang 145 – 146 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam: Điều 15, 16, 17.

(BAIVIET.COM)