Những điều gì khiến Páo thấy lạ ?

Câu hỏi 3: (Trang 125 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Những điều gì khiến Páo thấy lạ ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà bố ở trang 125 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Những điều ở thành phố khiến Páo thấy lạ là : đường rộng, sông sâu (hơn suối ở quê nhà), người và xe đi như gió thổi, ngước lên mới thấy mái nhà vì nhà cao như núi, nhà có mấy trăm cửa sổ, đường lên các tầng lầu quanh co.

(BAIVIET.COM)