Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?

Câu hỏi 3 (Trang 131 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 131 – 132 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Câu hỏi:

– “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?” : Dấu hiệu giúp ta nhận ra đó là câu hỏi: Từ Vì sao và dấu chấm hỏi (?)

– “Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?” Dấu hiệu nhận biết là từ thế nào và dấu chấm hỏi (?).

(BAIVIET.COM)