Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến ?

Câu hỏi 1: (Trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến ? Phần soạn bài tập đọc: Quà của đồng nội trang 128 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Dấu hiệu báo trước mùa cốm sắp đến là : Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá. Vì người ta thường dùng lá sen để gói cốm nên mùi thơm của lá sen đã gợi nhắc người ta nghĩ tới mùa cốm sắp tới.

(BAIVIET.COM)