Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà?

Câu hỏi 4: (Trang 41 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà? Phần soạn bài tập đọc: Nhà ảo thuật trang 40, 41 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Chú Lý đến chơi và nhiều chuyện lạ đã xảy ra khi mọi người uống trà: một cái bánh thành hai cái bánh, cái dải băng đỏ xanh vàng bắn ra từ lọ đường, một chú thỏ ở đâu đến ngồi ngay trên chân em Mác.

(BAIVIET.COM)