Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

Câu hỏi 1: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao? Phần soạn bài chính tả nghe – viết Vàm Cỏ Đông trang 110 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các chữ sông Hồng, Vàm Cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.

(BAIVIET.COM)