Những chữ nào phải viết hoa ?

Câu hỏi 2: (Trang 119 SGK tiếng việt lớp 3) – Những chữ nào phải viết hoa ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc trang 119 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Những chữ nào phải viết hoa ?

Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

(BAIVIET.COM)