Những chi tiết trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong?

Câu hỏi 1 (Trang 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Những chi tiết trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong? Phần soạn bài Tập đọc: Hành trình của bầy ong trang 117 – 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1

Trả lời:

Đôi cánh của loài ong đẫm nắng trời, không gian là cả nẻo đường xa.

Bầy ong bay đến trọn đời và thời gian là vô tận.

(BAIVIET.COM)