Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ?

Câu hỏi 3 (Trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ? Phần soạn bài Tập đọc: Mẹ ốm trang 9 – 10 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đó là những chi tiết:

+ Cảm nhận được nỗi vất vả khó nhọc mà cuộc đời người mẹ đã trải qua:

– Nắng mưa từ những ngày xưa

– Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan

– Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi

Vì con mẹ khổ đủ điều

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn

+ Tình cảm thương yêu của người con: mong cho mẹ chóng lành bệnh “Con mong mẹ khỏe dần dần”

+ Làm tất cả những gì để mẹ vui.

– Mẹ vui con có quản gì

Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca

+ Cảm nhận về vai trò ý nghĩa to lớn của người mẹ đối với cuộc đời mình.

Mẹ là đất nước tháng ngày của con

Nội dung: Bạn nhỏ đã bộc lộ tình cảm yêu thương sâu sắc và lòng hiếu thảo của mình khi mẹ của bạn bị ốm. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm nhận của người con về người mẹ kính yêu của mình.

(BAIVIET.COM)