Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?

Câu hỏi 2 (Trang 81 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt? Phần soạn bài Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 81 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Đó là những chi tiết:

– Thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn.

– Lấy một cái giỏ đựng chai dốc vào chiếc giỏ những chiếc bao đầy đạn.

– Nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, phốc ra, tới, lui dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ, chơi trò ú tim với cái chết.

(BAIVIET.COM)