Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”?

Câu hỏi 3 (Trang 145 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”? Phần soạn bài Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 144 – 145 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

mọi người ùa theo già làng, đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết xong, bao nhiêu tiếng cùng hò reo.

(BAIVIET.COM)