Những chi tiết nào cho thây chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này?

Câu hỏi 2 (Trang 127 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Những chi tiết nào cho thây chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này? Phần soạn bài Tập đọc: Công việc đầu tiên trang 126 – 127 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những chi tiết cho thấy chị út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này là “út bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn”.

(BAIVIET.COM)