Những câu thơ nào trong bài sử dụng phép nhân hóa?

Giải câu 3 (Trang 70 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Những câu thơ nào trong bài sử dụng phép nhân hóa? Phần soạn bài Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 69 – 70 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Những câu thơ trong bài sử dụng biện pháp nhân hóa là:

“Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông

Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ

Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ”.

……………..

“Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên

Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả”.

(BAIVIET.COM)