Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp?

Câu hỏi 1 (Trang 150 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp? Phần soạn bài Tập đọc: Sang năm con lên bảy trang 149 – 150 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những câu thơ ở khổ 1 và khổ 2 cho thấy thế giới tuổi thơ rất vui và đẹp. Hai khổ thơ này cho ta thấy trong thế giới tuổi thơ, chim, gió, cây và muôn vật đều biết nghĩ, biết nói, biết hành động như người.

(BAIVIET.COM)