Những câu sau dùng để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 120 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những câu sau dùng để làm gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 – 121 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

– Chà, con mèo có bộ lông mới đẹp làm sao!

– A! Con mèo này khôn thật!

Trả lời:

– Các câu đó dùng để bộc lộ cảm xúc.

(BAIVIET.COM)