Những câu nói nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh ?

Câu hỏi 4: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Những câu nói nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh ? phần soạn bài tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 107 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các câu nói sau đây nói lên lòng yêu nước Pháp của ông: “Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân nước Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.”

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)