Những câu nói nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh ?

Câu hỏi 4: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Những câu nói nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh ? phần soạn bài tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 107 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các câu nói sau đây nói lên lòng yêu nước Pháp của ông: “Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân nước Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.”

(BAIVIET.COM)