Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú ?

Câu hỏi 1: (Trang 17 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú ? phần soạn bài tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ trang 17 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Những câu thơ sau đây cho thấy Nga rất mong nhớ chú :

Chú Nga đi bộ đội Sao lâu quá là lâu
Nhớ chú, Nga thường nhắc:
Chú bây giờ ở đâu ?
Chú ở đâu, ở đâu ?
Trường Sơn dài dằng dặc
Trường Sơn đảo nổi, chìm
Hay Kon Tum, Đăk Lăk ?

(BAIVIET.COM)