Những câu nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng ?

Câu hỏi 1: (Trang 69 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Những câu nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng ? phần soạn bài tập đọc: Đi hội chùa Hương trang 68 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Những câu thơ sau đây cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng:

* Cảnh rừng xuân đẹp :

Rừng mơ thay áo mới xúng xính hoa đón mời.

* Cảnh chùa thơ mộng, huyền ảo :

Lẫn trong làn hương khói

Một mùi thơm cứ vương

Đất nước mình thanh lịch

Nên núi rừng cũng thơ

Động chùa Tiên, chùa Hương

Đá còn vang tiếng nhạc

Động chùa núi Hinh Bồng

Gió còn ngân khúc hát.

(BAIVIET.COM)