Những câu hỏi ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì?

Câu hỏi 3 (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Những câu hỏi ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì? Phần soạn bài Tập đọc: Những cánh buồm trang 140 – 141 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những câu hỏi ngây thơ cho thấy người con khao khát hiểu biết mọi thứ trên đời.

(BAIVIET.COM)