Những câu còn lại trong đoạn văn trên được dùng làm gì ? Cuối mỗi câu có dấu gì ?

Câu hỏi 2 (Trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Những câu còn lại trong đoạn văn trên được dùng làm gì ? Cuối mỗi câu có dấu gì ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

a) Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ.
Dùng để giới thiệu
Cuối câu có dấu chấm

b) Chú có cái mũi rất dài.
Dùng để tả
Cuối câu có dấu chấm

c) Chú người gỗ được.. để mở một kho báu.
Dùng để kể
Cuối câu có dấu chấm

(BAIVIET.COM)