Những câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 121 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Những câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 – 121 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Ôi, bạn Nam đến kìa!

b) Ồ, bạn Nam thông minh quá!

c) Trời, thật là kinh khủng!

Trả lời:

Những câu trên bộc lộ những cảm xúc!

a) Mừng rỡ, cảm động

b) Thán phục

c) Kinh khiếp, ghê sợ.

(BAIVIET.COM)