Nhớ – viết: Về quê ngoại ?

Câu hỏi 1: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nhớ – viết: Về quê ngoại ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Về quê ngoại trang 137 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các em hãy nhớ và viết về bài tập đọc – Về quê ngoại (10 dòng thơ đầu).

(BAIVIET.COM)