Nhớ – viết: Truyện cổ nước mình (từ đầu… đến nhận mặt ông cha của mình)?

Câu hỏi 1 (Trang 37 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nhớ – viết: Truyện cổ nước mình (từ đầu… đến nhận mặt ông cha của mình)? Phần soạn bài Chính tả: Nhớ – viết: Truyện cổ nước mình trang 37 – 38 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đọc thuộc đoạn thơ đã cho. Chú ý trình bày đúng thể thơ lục bát và các từ có âm đầu r/d/gi hoặc có vần ân/âng.

Truyện cổ nước mình

Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Ở hiền thì lại gặp hiền

Người ngay thì được phật, tiên độ trì.

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

(BAIVIET.COM)