Nhớ – viết: Một mái nhà chung ?

Câu hỏi 1: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nhớ – viết: Một mái nhà chung ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Một mái nhà chung trang 104 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ đầu đến Hoa giấy lợp hồng).

(BAIVIET.COM)