Nhớ – viết: Em vẽ Bác Hồ ?

Câu hỏi 1: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Nhớ – viết: Em vẽ Bác Hồ ? phần ôn tập giữa học kì II – Tiết 9 tuần 27 trang 78 SGK tiếng việt tập 2.

Nhớ – viết: Em vẽ Bác Hồ (từ đầu đến Khăn quàng đỏ thắm.)

Trả lời:

Các em hãy nhớ bài thơ Em vẽ Bác Hồ và viết (từ đầu đến Khăn quàng đỏ thắm.)

(BAIVIET.COM)