Nhớ – viết: Ê-mi-li, con… (từ Ê-mi-li, con ôi… đến hết)?

Câu hỏi 1 (Trang 55 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Nhớ – viết: Ê-mi-li, con… (từ Ê-mi-li, con ôi… đến hết)? Phần soạn bài Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con…, trang 55 – 56 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Nhớ – viết: Ê-mi-li, con… (từ Ê-mi-li, con ôi… đến hết).

Trả lời:

Ê-mi-li con ôi!

Trời sắp tối rồi…

Cha không bế con về được nữa!

Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa

Đêm nay mẹ đến tìm con

Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn

Cho cha nhé

Và con sẽ nói giùm với mẹ:

Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn!

Oa-sinh-tơn

Buổi hoàng hôn

Ôi những linh hồn

Còn, mất?

Đã đến phút lòng ta sáng nhất!

Ta đốt thân ta

Cho ngọn lửa sáng lòa

Sự thật.

Chú ý:

  • Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…
  • Chú ý viết đúng các tên nước ngoài.

(BAIVIET.COM)