Nhớ – viết: Bài hát trồng cây ?

Câu hỏi 1: (Trang 112 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nhớ – viết: Bài hát trồng cây ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Bài hát trồng cây trang 112 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ đầu đến Mau lớn lên từng ngày).

(BAIVIET.COM)