Nhìn từ con tàu, cảnh thiên nhiên đẹp như thế nào?

Câu hỏi 4: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nhìn từ con tàu, cảnh thiên nhiên đẹp như thế nào? Phần soạn bài tập đọc: Trên con tàu vũ trụ trang 136, 137 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Nhìn từ con tàu Ga-ga-rin thấy những mây trôi. Thấy cả những ngọn núi, dòng sông, cánh rừng và bờ biển trên trái đất. Nhìn từ con tàu, bầu trời không còn xanh lơ mà hoàn toàn đen, trên đó sáng chói những ngôi sao, cả mặt trời cũng trở nên rực rỡ hơn nhiều.

(BAIVIET.COM)