Nhân vật tôi và nhân vât Anh trong bài thơ là ai?

Câu hỏi 1 (Trang 158 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Nhân vật tôi và nhân vât Anh trong bài thơ là ai? Phần soạn bài Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con trang 157 – 158 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Nhân vật “tôi” là tác giả – nhà thơ Đỗ Trung Lai. Anh là phi công vũ trụ Pô-pôp. Chữ Anh được viết hoa là để bày tỏ lòng kính trọng đối với phi công vũ trụ Pô-pốp đã hai lần được phong Anh hùng Liên Xô.

(BAIVIET.COM)