Nhân dân làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử ?

Câu hỏi 5: (Trang 66 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nhân dân làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử ? phần soạn bài tập đọc: Sự tích lẽ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Đề tưởng nhớ Chử Đồng Tử, nhân dân ở nhiều nơi bên bờ sông Hồng đã lập đền thờ ông và cứ đến mùa xuân lại tổ chức lễ hội.

(BAIVIET.COM)